2. Fantazija a woprawdźitosć

Anmelden
§

Urheber: Gunther Tschuch

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Lohsa_Gro%C3%9F_S%C3%A4rchen_Aerial.jpg

Cc4BYSA

Wjeska Wulke Ždźary z powětra

2. Fantazija a woprawdźitosć

1

W kapitlu 1 sy mjezdruhim wuknył/-a, zo maja ludowe powěsće přeco historiski pozadk: kelko wěrnosće tči drje w Krabatowej powěsći a što je jenož fantazija? Tu zhoniš wjace wo tym!

2.1 Jan Šadowic - Krabatowy historiski přikład

2
?
3
?

Nadawk

Testuj swoju wědu z pomocu kwisa!

Wězo njemóžeše Jan Šadowic kuzłać.

4
?

Nadawk

2.2 Městnosće z Krabatoweje powěsće

5

Krabat lětaše rady nad swojej domiznu, Hornjej Łužicu: pak jako rapak pak w swojej korejče. Ale z powětra wšitko tak hinak wupada!

6
?

Nadawk

Pomhaj Krabatej łužiske wsy a města namakać, kiž so w powěsći mjenuja. Klikń na městna, zo by widźał/-a, hač prawje ležiš.

2.3 Čorny młynk a swój młyn

7

Potajkim ma Krabat historiski přikład. Ale što je z čornym młynkom? Dawaše jeho tež?

§

Urheber: Oberlausitzerin64

https://de.wikipedia.org/wiki/Krabat-M%C3%BChle_Schwarzkollm#/media/Datei:Hoyerswerda_Schwarzkollm_Krabatmuehle.jpg

Cc4BYSA

Čertowy młyn w Čornym Chołmcu poprawom njeeksistowaše. Na městnje natwari so město toho Krabatowy młyn.

8

Ekskurs: Nadawk za wotkrywarjow

Tu zhoniš wjace wo Krabatowym młynje

Hdyž chceš wjace wo młynje zhonić abo sej samo raz tam dolećeć, móžeš cyle jednorje na link kliknyć a so na homepage Krabatoweho młyna informować.

9
§

Urheber: Digitale Lernwelten GmbH

Cc4BYNCSA

„Młynkojo mějachu w prjedawšich časach woprawdźe hubjene mjeno. Woni dźěłachu mjenujcy tež na swjatkach a swoje młyny ženje njemjelčachu: stajnje ridrowachu, frunčachu a rokotachu. Tohodla so powědaše, zo móža młynkojo kuzłać abo zo samo z čertom hromadźe dźěłaja. Tak bu z jednoreho młynka spěšnje “čorny„ młynk.“


§ Cc4BYNCSA
10
§

Urheber: Digitale Lernwelten GmbH

Cc4BYNCSA
11
?


12
?

Nadawk

Monstro eksperimentuje w swojej kuzłarskej komorce: wón chce přepruwować, hdźe móžemy w powěsći wo Krabaće powěsćowe přiznamjenja namakać. Pomhaj jemu!

Přirjaduj wuprajenja w kašćikach pod tabulu prawemu přiznamjenju powěsćow.

13
?

Ekskurs: Młyny Hornjeje Łužicy

Dawaše něhdy 28 młynow w Budyšinje?! Wjace zajimawych faktow namakaš tu!

Připódla prajene: Kóžde lěto na swjatkownišej póndźeli wotměwa so němski dźeń młynow. Na tutym dnju móžeš wjele młynow wopytać, w kotrychž so tež wjedźenja přewjeduja. Snano zhoniš zajimawe stawizny wo młynje w twojej bliskosći?

14

Ekskurs: Nadawk za wotkrywarjow

Młyny w twojej bliskosći

Nadawk

Zawěsće wěš, hdźe steji w twojej blišej wokolinje młyn. Je wšojedne, hač je jenož hišće pomnik abo hač so woprawdźe hišće wužiwa.
Wopytaj a fotografuj młyn! Uploaduj potom tu twój wobraz.

15
?

Krabatowy kolesowarski pućik

Městnosće jednanja Krabatoweje powěsće su dźensa zwjazane přez kolesowarski pućik. Snano sy hižo na nim kolesował/-a? Kajke městnosće znaješ? Pohladaj, hač namakaš tež swoje ródne městno!

16

Runje tak putaca kaž Krabatowa powěsć je na njej bazowaca dźěćaca kniha „Mišter Krabat“ wot Měrćina Nowaka-Njechorńskeho. Čitaj ju a wobdźěłaj potom 3. kapitl tutoho modula.